OPEN CALL: EMERGING COMPANY IN RESIDENCE PÅ TEATERØEN

TEATERØEN

Fotograf: Mik Peter Rasmussen

 

Teaterøen, som pr. 1.januar er blevet lille storbyteater, er en åben platform for scenekunst, hvor det scenekunstneriske format er til undersøgelse og forhandling.

Det er både et simpelt produktionshus med plads til alle mulige produktionsforløb og samtidigt en åben scene, hvor alskens projekter kan møde et publikum.

Vi har udover nogle skønne omgivelser omkring 3000 kvadratmeter fordelt til produktionsfaciliteter, kontorer, værksteder og scener af mange forskellige formater (og med mulighed for udvidelse: Vi er skabt af knopskydning og agter at fortsætte sådan) på spidsen af Refshaleøen i et magisk område, med landlig ro og blot 10 min på cykel fra Kgs. Nytorv. Disse faciliteter sættes i spil på mange forskellige måder – in the making – Teaterøen er et sted for medskabelse.

 

 

Teaterøen sætter en ære i at åbne op for at lade andre indtage vores “scenekunstneriske legeplads” på nye og endnu ukendte måder. Som et led i det, vil vi gerne tilbyde et kompagni – der måske ikke ellers ville have muligheden – et stipendiat.

 

 

Så derfor søger vi et: Emerging Company in Residence.

 

 

Stipendiatet vil begynde den 1. april 2017 eller derefter.

 

 

Vi tilbyder:

 

– fri kontorplads i op til et år

prøvelokaler i sammenlagt 2 måneder

mulighed for adgang til lokaler, hvis ikke i brug

mulighed for at vise forestillinger offentligt efter nærmere aftale

produktionsmæssig, strategisk, kunstnerisk sparring i et levende miljø og mere struktureret, hvis ønsket er der

 

 

Vi tilbyder dette til et kompagni, ensemble, kunstnerkollektiv, teater eller hvad man nu definerer sig som – i forventningen om at I har et klart kunstnerisk koncept og/eller identitet og at I er professionelle

 

 

I tilbyder…:

 

– beskriv gerne, hvad I tænker at kunne bidrage med til Teaterøen . Deltagelse og medskabelse er nøglebegreber for Teaterøen, så beskriv gerne hvordan I kan være med til at løfte TEATERØEN. Hvad kan I hjælpe med?

 

Send en ansøgning til peter@teateroen.dk med emne “Residency” inden 1. marts 2017 med:

 

– beskrivelse af kunstnerisk projekt.
- CV på alle medvirkende max en side pr. person.
- portefolie
- evt. video og billeder.

 

I starten af marts vil vi afholde samtaler på baggrund af ansøgninger og herefter udvælge et kompagni.

 

Stil gerne spørgsmål, skriv en mail til peter@teateroen.dk