TEATERØEN

Eskstremt tæt på!

Teaterøen er, med status som Lille Storbyteater, en åben platform for dansk og international scenekunst, placeret blandt rå industri og utæmmet natur, på den yderste spids af Refshaleøen. Her har vi siden 2013 produceret festivaler og præsenteret gæstespil fra egnsteatre, projektteatre og anden professionel scenekunst, der ønsker at spille i København uden at være underlagt en kunstnerisk profil.

Med kun tre år bag sig er Teaterøen et ungt projekt, men visionerne for stedet helt herude på kanten af København er mange.

 Teaterøen er et hus for produktioner, der samarbejder med og stiller sig professionelt til rådighed for alverdens projekter og kompagnier, som placerer sig på mange forskellige niveauer i den scenekunstneriske fødekæde. Vi er sted med plads til residencies fra ind- og udland. Vi giver plads til alsidige, scenekunstneriske formater: Vandreforestillinger, site specific, forestillinger på vand og meget mere. Teaterøen er et lystfuldt sted, for publikum i alle aldre, hvor de kan møde scenekunsten i øjenhøjde.

Teaterøens praksis er en scenekunstnerisk ønskeø, med åbne formater, døre og  arme.

 

TEATERØEN ER STØTTET AF Københavns Kommune & Statens Kunstfond.

HISTORIE

Teaterøen har eksisteret i sin nuværende form siden 2013. Men drømmen om en åben platform for alverdens scenekunstneriske projekter er opstået længe før.

Teaterøens historie begynder i 2005, hvor de gode folk fra det turnerede teater Asterions Hus lejer sig ind i en gammel lagerbygning på Refshaleøen. Som årene går indtager og istandsætter de flere og flere bygninger omkring den lille inderhavn og i takt hermed begynder drømmen om Teaterøen at tage form.

Det står klart for Asterions Hus, at drømmen om en åben platform for mange forskellige scenekunstneriske projekter kun lader sig gøre med en ny uafhængig organisation, der ikke, som Asterions Hus selv,  har egen kunstneriske profil.

De næste mange år arbejder Asterions Hus derfor målrettet på at løbe en ny og uafhængig organisation i gang.

 

Faellesfoto Asterions Hus

Foto: Ingrid Bugge

Martin Ammundsen, Tilde Knudsen og Peter Kirk fra Asterions Hus grundlagde Teaterøen. I dag lejer Asterions Hus sig ind på Teaterøens faciliteter på lige fod med andre residerende kunstnere og kompagnier som f.eks. Antoinette Helbing, Out of Balanz og Garden Party.

.

I foråret 2013 stiftes foreningen Teaterøen, og Teaterøen overtager lejemålet af flere af bygningerne på Refshaleøen. Københavns Kommune  giver en anlægsbevilling og ved udgangen af året har Teaterøen et nyistandsat foyerområde og en blackbox teatersal godkendt til 150 publikummer.

Selvom midlerne er uhyggeligt få i 2014, præsenterer Teaterøen gæstespil af blandt andre Livingstones Kabinet, Nørregaards Teater og Nepo Teatret. Festivalen CPH STAGE finder for første gang sted på øen og i samarbejde med Asterions Hus afholder Teaterøen den internationale teaterfestival Asteroiden, som Asterions Hus har startet op to år forinden.

Det levende produktionshus begynder at tage form, flere og flere hører om stedet og scenekunstbranchen begynder at tage produktionshuset og residency-stedet til sig.

Imens bliver der arbejdet hårdt på at få offentligt tilskud og i slutningen af oktober lykkes det. Både Københavns Kommune og Statens Kunstfond beslutter at give Teaterøen driftstilskud for 2015. Teaterøen er en realitet!

I vinteren 2015 præsenterer Teaterøen festivalen Det Frie Felt i samarbejde med Uafhængige Scenekunstnere og Scenekunstnere uden Scene og året fortsætter med gæstespil fra blandt andre Don Gnu, Teater Kompas, Carte Blanche, Wunderland m.fl. Især de mange scenekunstneriske formater kommer i spil. Forestillinger spillet på vand, vandreforestillinger i det skøre landskab på øen og meget andet.

I efteråret 2015 beslutter Københavns Kommune og Statens Kunstfond igen at yde tilskud til  Teaterøen og Teaterøen kan fortsætte sit virke i 2016 med workshops, residencies og gæstespil fra Cantabile 2, Nepo Teatret, Asterions Hus, Sparrow Dance, Holland House, Granhøj Dans m.fl.